SIGURDUR GUDMUNDSSON, Event, 2000 [poster]

SIGURDUR GUDMUNDSSON, Event, 2000
59,2 x 41,9 cm
offset poster
published by Museum Het Domein, Sittard, Netherlands
inv.SG 399

 

Sigurdur Gudmundsson once said: ‘I feel most at home in a country where I don’t speak the language, because then I have to use other senses to understand what the other means or says. I have to use sign language to make me understandable.’ Maybe this attitude has helped him to come to this renowned work ‘Event’ he made in 1975 as one of the first works in his photo series “Situations”.

Sigurdur Gudmundsson heeft ooit eens gezegd: “Ik voel mij het meeste thuis in een land waarvan ik de taal niet spreek, want dan moet ik andere zintuigen gebruiken om te begrijpen wat de ander bedoelt of zegt. Ik moet gebarentaal toepassen om mij begrijpbaar te maken.” Misschien heeft deze houding hem geholpen om het vermaarde werk ‘Event’ in 1975 te maken dat het begin werd van zijn reeks unieke fotowerken ‘Situaties’.